Asbestholdig avfall skal pakkes inn

Fortsatt finnes det noen som ikke er klar over hvor farlig asbestholdige byggematerialer er. Forleden fikk returstasjonen på Remiks innlevert asbest, pakket inn i et gammelt gulvteppe.

I denne videoen forklarer Pål Jensen hvor viktig det er å håndtere asbest på korrekt måte.

Den som leverte har dermed utsatt seg selv og alle andre som har vært i nærheten av rivningsavfallet for kreftfare. Dette inkluderer de ansatte ved Remiks som kom i kontakt med “leveransen”.

Byggemateriale med asbest skiller ut støv som ikke er synlig, men som det er farlig for lungene å puste inn. Det kan føre til kreft. Derfor er det svært strenge krav til håndtering av asbest. Både når den skal rives ned av vegg eller tak, og når rivningsavfallet skal leveres for destruering på returstasjonen.

– Avfall som inneholder asbest skal pakkes inn i to lag tykk plast, og teipes igjen slik at det ikke oppstår lekkasje. Det skal gjerne også merkes med asbest. At du skriver det på med tusj, eller bruker teip med varslingssymboler, forklarer driftsleder Pål Jensen ved Remiks sin returstasjon for husholdningskunder.

Asbest håndteres som farlig avfall og deponeres på spesialdeponi med særskilt merking.

Hvis du skal rive noe du tror inneholder asbest, så ta kontakt med Remiks før du går i gang. Ring 77601900 eller send epost til post@remiks.no, så vil du få god informasjon om hvordan du håndterer dette avfallet på en trygg måte.