Avfalls-statistikk 2018

Remiks Husholdning samlet inn og håndterte 28.828 tonn avfall i løpet av 2018. Bak dette store tallet befinner det seg utallige statistikker. Det viktigste er dette: Tromsø og Karlsøy  teller stadig flere innbyggere, innbyggerne er blitt flinkere til å redusere avfallet sitt, og Remiks er blitt flinkere til å gjenvinne avfallet.

Befolkning

Folketallet i Tromsø økte med 1,34 % i 2018. I dag teller byen 76.712 innbyggere, mens folketallet i Karlsøy er på 2858 innbyggere.

Avfallsmengde

Selv om befolkningen øker, går avfallet ned; til 28.828 tonn i fjor.

Fordeling

 

Hver innbygger leverte i snitt 362,3 kg avfall i 2018.

Gjenvinning

57 % av avfallet brukes til energi-gjenvinning, 39 % til material-gjenvinning, mens 4% deponeres.

Trevirke

Det ble samlet inn nesten 2.000 tonn retur­trevirke i fjor; en nedgang på 6,6 % fra året før.

Bedriftsbesøk

Omvisninger er populært, og 828 personer besøkte Remiks i 2018.

Hageavfall

1.785 tonn hageavfall ble samlet inn fra ­husholdningene; en nedgang på 4 % fra året før.

Papp

Det ble levert inn 443 tonn papp på returstasjonene i 2018 – det er nedgang fra i 2017 (460 tonn) og 2016 (486 tonn).

EE-Avfall

Det ble samlet inn 492 tonn EE-avfall i 2018, det er omtrent tilsvarende som i 2017, men likevel litt mindre enn i 2016.

Restavfall

1 % av restavfallet fra husholdningene deponeres – resten går til forbrenning.

Glass og metall

1.058 tonn glass-og metall-emballasje ble samlet inn i fjor; en økning på 8,7 prosent.

Plastemballasje

Det ble samlet inn 254 tonn plastemballasje –en nedgang på 14 %.

Matavfall

Det ble samlet inn 2.960 tonn våtorganisk avfall –en økning på 0,6 %.

Papiravfall

Det ble samlet inn 983 tonn papiravfall i 2018, en solid nedgang i forhold til tidligere år.

Kartong

Det ble samlet inn 251 tonn drikkekartong –en økning på 48 %.