Blanksekken blir

Siden det er så stor risiko for at farlig avfall havner i restavfallet, er blanksekken kommet for å bli. Alle avfallssekker med annen farge må sprettes opp på returstasjonen før du får levert avfallet.

Pål Jensen er driftsleder ved Remiks sin returstasjon og forklarer hvorfor det er viktig at du bruker blank avfallssekk for avfall du selv leverer på returstasjonen. Han gir også noen eksempler på hvorfor farlig avfall ikke skal i restavfallet.

Du får blanke (gjennomsiktige) avfallssekker utlevert gratis om du henvender deg til Remiks sin returstasjon. Ellers har også de fleste dagligvarebutikker nå begynt å føre blanke avfallssekker. Det er fordi at det skal være enklere for avfallselskapene å kontrollere at det ikke ligger farlig avfall i sekken som brukes til restavfall.

Gir farlige situasjoner

Driftsleder Pål Jensen kan ikke bli tydelig nok: Farlig avfall er farlig å blande med restavfallet. Batterier har alltid litt energi igjen, uansett hvor utladet de er. Denne energien kan føre til at de selvantenner om de blir skadet. Gjerne flere timer etter at skaden har oppstått. Batterier skal leveres som EE-avfall.

– Så er det mange som kaster propanflasker eller gassbeholdere i restavfallet. Når disse går gjennom søppelkverna sammen med annet restavfall, eksploderer det. Det er alltid masse fint støv i kverna og dette antenner lynraskt når ei slik gassflaske eksploderer, det har vi flere eksempler på, forklarer Pål. Ren flaks gjør at ingen ansatte er blitt skadet til nå som følge av slike eksplosjoner.

Spør gjerne!

Også kjemikalier eller beholdere som har inneholdt kjemikalier skal leveres som farlig avfall. Les anvisningen på beholderen, så finner du ut hvordan dette skal håndteres for å unngå forurensing og eventuell fare for de som kan komme i kontakt med rester fra innholdet.

Oppfordringen fra driftslederen på Remiks sin returstasjon er tydelig: lever farlig avfall på rett sted. Er du i tvil om hvordan du skal sortere, så kontakt gjerne Remiks på telefon 77601900.