Direktørskiftet

Den ene har bak seg resultater som på mange vis kan beskrives som en drøm. Den andre har ankommet drømmejobben.

I løpet av 2018 har Bård Jørgensen valgt å gå av med pensjon, mens Britt Mathisen Limo er ansatt som ny konserndirektør.

Bård Jørgensen har vært sentral for realiseringen av Tromsø som miljøby, og han har klart å gjøre det samtidig som den offentlige eide bedriften driver like lønnsomt som private. Britt Mathisen Limo er stolt arvtaker i sjefsstolen, med egne høye ambisjoner for den videre driften og samfunnsoppdraget til Remiks.

2018 var året hvor Bård Jørgensen (67) valgte å gi stafettpinnen videre til Britt Mathisen Limo (48). Den nye sjefen kan i beste miljøånd betegnes som «gjenbruk», med lang og solid fartstid fra avfallsbransjen. Det å komme til det offentlig eide aksjeselskapet begeistrer henne på flere måter.

‒ Mest av alt fordi hele bedriften har et veldig fremoverlent forhold til miljø og utvikling, og tar sitt samfunnsansvar så på alvor, sier Limo oppriktig.

Det var ikke akkurat tilfelle for 21 år siden, da Bård Jørgensen ble ansatt.

‒ Mitt oppdrag var klart. Min hovedoppgave var å bygge opp og etablere et moderne avfallssystem i Tromsø, forteller Jørgensen fra sine første år i sjefsstolen.

Snudde hele kulturen

Bård Jørgensen har tidvis vært en rød klut i Tromsø. Han har tatt absolutt alle kampene for å få til endring med stort pågangsmot, og har klart å gjøre en utskjelt søppelplass til en moderne og innovativ prosessindustribedrift.

En av de første oppgavene han uredd gjøv løs på var å gjøre organisasjonen umulig å utkonkurrere. Oppdraget han ga sine ansatte var følgende: Lat som om vi skal konkurranseutsettes. Finn ut hvilke områder vi må bli bedre på.

Ved hjelp av det som kanskje kan kalles uortodokse metoder, skapte han en bevisstgjøring blant de ansatte om hva arbeidstiden gikk med til og hvor det var marginer å hente. Han jobbet mye med bedriftskultur. Det som hadde vært en bedrift med et tydelig a-lag og b-lag av ansatte, ble et samlet «vi» som solidarisk trakk i samme retning for å overgå både seg selv og forventningene.

‒ Alle fikk forståelsen av at absolutt alle var nøyaktig like viktige for helheten, sier Jørgensen. Den kulturen har Remiks beholdt den dag i dag.

De to direktørene er enige om at kontinuerlig innovasjon er viktig for Remiks.

De to direktørene er enige om at kontinuerlig innovasjon er viktig for Remiks.

Arbeidsmiljø som begeistrer

Nettopp det gode arbeidsmiljøet var noe av det første som Limo la merke til.

‒ Prikken over i-en er det gode arbeidsmiljøet; at de ansatte bryr seg om hverandre og at det er kultur for hjelpe hverandre og «å ta i et tak». Selv om dette er blitt en stor, industriell bedrift, er det en veldig bevissthet rundt at Remiks skal være en god arbeidsplass for alle, sier Limo.

Så inspireres hun av samfunnsengasjementet, og den «ekstra mila» selskapet går for å ikke bare tenke på seg selv, men ta ansvar både lokalt, regionalt og nasjonalt, og gjennom å kontinuerlig søke forbedring. Både på vegne av sine kunder og abonnenter, og i sitt eget miljøregnskap.

‒ Innenfor avfallsbransjen er Remiks en av de fremste til å drive innovasjon på en bærekraftig måte. Spesielt i forhold til de samfunnskritiske tjenestene, er innovasjonskraft avgjørende. Vi jobber betydelig mer med materialgjenvinning i det offentlige enn i det private. Det ligger noen overordnede incentiver til grunn som er viktige drivere for oss, og det er gledelig å se at kanskje spesielt storbyene står så tett i samarbeidet.

Britt Mathisen Limo ble i 2018 ansatt som ny administrerende direktør for Remiks Miljøpark AS, mens tidligere direktør Bård Jørgensen har valgt å gå av med pensjon.

Viktig konsentrasjon av virksomheter

Sist, men ikke minst, fikk Jørgensen samlet hele konsernet på ett sted.

‒ Jeg skal ikke legge skjul på at det var utfordrende å drifte daværende Renovasjonen i Tromsø på så mange lokaliteter som vi hadde i starten, forteller Jørgensen. Foruten ansatte ved to store fyllinger i Tromsdalen og på Nord-Tromsøya, fantes det ansatte både i kontorer i sentrum og på «Slottet».

Renovasjonen i Tromsø ble etter hvert så effektiv at selskapet ble et utstillingsvindu. Tromsø kom helt i førersetet, med optisk sortering, avfallssug og enarmede sidelastere. Det er en ettertraktet lederposisjon i et miljøbevisst konsern som Limo nå skal overta.

Veien videre

‒ Nå er min ring sluttet i forhold til utdanningen jeg tok ved NMBU i sin tid. Jeg har vært så heldig å få jobbe både direkte og indirekte med og i avfallsbransjen i mange år og innenfor mange ulike segmenter. God avfallshåndtering er både god miljøpolitikk og god økonomisk politikk. I årene fremover skal Remiks være regionens viktigste verktøy i omstilling til en bærekraftig og sirkulær økonomi, lover Limo, og fortsetter:

‒ Å få sitte som direktør i Remiks betyr at det store perspektivet; totaliteten og fremtiden er det viktigste. Fordi innbyggerne fortjener at vi behandler verdens reneste natur og største ressursforekomster, etter aller høyeste standard. Og det synes jeg er fantastisk spennende!