Får teste teori i praksis hos Remiks

Julie Høie Nygård er egentlig student, men lenge før hun er ferdig med studiene sine har hun fått prøve ut sin kompetanse i praksis hos Remiks.

I denne videoen forklarer universitetsstudent Julie Nygård hvilke arbeidsoppgaver hun har fått bryne seg på mens hun hadde internship hos Remiks.

Samarbeidet mellom Remiks og UiT – Norges arktiske universitet strekker seg flere år tilbake, og mange ulike prosjekter har kommet i stand som følge av dette. Julie Nygård er et av eksemplene på at de to merkevarene i Tromsø trekker veksler på hverandre.

Nygård tar en master i organisasjon og ledelse og har fått en 50 prosent stilling hos Remiks, et såkalt internship, hvor hun for det meste jobber med kommunikasjon og prosjektarbeid. Samtidig studerer hun ved siden av.

– Dette er et samarbeid mellom Remiks, UiT og studenten. Og ja, dette har vært et spennende, men veldig hektisk år, sier hun smilende.

Kommunikasjon og plast

Hun startet i internship-rollen sin den 1. oktober 2018. Siden har hun i all hovedsak fått jobbe med kommunikasjon hos Remiks, samtidig som hun har hatt hendene i det pågående plastprosjektet hvor universitetet også er involvert i et forskningsprosjekt (sett inn link til denne saken).

– Plastprosjektet er veldig spennende og handler først og fremst om å skape verdiene der

de er, kontra å måtte frakte råvarene langt avgårde, forklarer hun.

Spennende bedrift

Men i hverdagen handler det for det meste om å hjelpe Remiks med informasjon.

– Remiks er avhengig av at folk er riktig informert. Kommunikasjon med forbrukerne er en viktig del av dette. Samtidig hadde jeg selv hatt øynene oppe for Remiks lenge. De er flinke til å gjøre seg synlig i studentmiljøet, samtidig som jeg synes miljø er viktig og også derfor ønsket jeg meg hit. Det har vært et veldig innholdsrikt år. Remiks er en kjempespennende bedrift. Avfallsbransjen utvikler seg stadig, samtidig vokser avfallsmengden og det er derfor viktig å terpe på prosesser som kan gjøre sorteringen bedre slik at vi får utnyttet det som finnes av råvarer i avfallet flere ganger.

31. mai 2019 var internship-perioden over, men Nygård har fortsatt å jobbe i Remiks også etter dette. Først fra høsten 2019 er hun tilbake på UiT som fulltidsstudent.