Nå er det opp til deg

Britt Mathisen Limo

Administrerende direktør i Remiks Miljøpark AS, Britt Mathisen Limo.

Synes du vi ble litt direkte nå? At vi utfordrer deg?

Det er meningen. Når det kommer til miljø og det å ta miljøansvar, begynner det å haste nå. Vi må være mer direkte. Si ting så tydelig at flest mulig reagerer.

Selvsagt ønsker vi at du tolker dette som en vennlig utfordring, men vi er utålmodige. Dagens unge er utålmodige. Vi som befolker jorda akkurat nå, ødelegger den i raskere tempo enn noensinne. Klimaendringene har begynt å vise seg allerede. Overforbruksdagen, den som Verdens naturfond (WWF) regner ut for oss for å fortelle når på året vi har brukt opp jordas nye ressurser, kommer stadig tidligere år for år. Det haster for å gjøre tiltak som kan bremse og helst snu utviklingen.

Heldigvis har allerede de fleste av oss erkjent at vi ikke kan fortsette sånn. Vi må snu om på det vi holder på med. Vi må tenke oss om, se oss tilbake og se framover. Kanskje dvele litt ved noen av verdiene som mange av våre eldste her til lands vokste opp med: Nøysomhet, gjenvinning og ombruk. Gjerne ispedd en økt vilje til å ta sykkelen, bena eller bussen fatt for å komme seg til og fra jobben, skolen, butikken eller fritidssysler.

Jeg fikk ansvaret for Remiks i 2018, og jeg er så heldig å komme inn i dette innovative selskapet på et tidspunkt hvor mange av oss kjenner på et stadig sterkere miljøengasjement og ønske om å ta gode miljøvalg.

Det er derfor med en solid porsjon stolthet at jeg kan innlede med de ordene jeg gjør. Nå er det opp til deg. For i løpet av de siste 20 årene, så har renovasjonen i Tromsø og senere Remiks vært særdeles innovative og har lagt til rette for at det aldri har vært enklere å sortere avfallet sitt om til nytt råstoff. Få andre steder har like godt tilrettelagte ordninger for både husholdnings- og næringskunder, takket være det svært imponerende arbeidet som min forgjenger Bård Jørgensen og alle mine 100 kollegaer her tålmodig har jobbet fram.

I Miljørapporten for 2018 tillater oss å både se litt bakover og litt framover i tid. Vi vil vise hva vi har fått til, hva vi er mest opptatt av akkurat nå, og hva vi streber mot for fremtiden. Vi gir deg også vårt første komplette klimaregnskap, og det lover vi å fortsette med. Og så forsøker vi å vise fram hvordan vi både utvikler oss gjennom oss selv og våre samarbeidspartnere innen avfallsbransjen, og hvordan vi samarbeider med andre gode krefter rundt oss for å hele tiden utvikle og forbedre våre tjenester.

Vi er gått fra å være avfallsaktør til å bli en råstoffleverandør. Vi har hele tiden fokus på hvordan vi kan utnytte det råstoffet vi samler inn på best mulig måte. Slik har vi snudd hele verdikjeden og jobber både oppstrøm og nedstrøm.

Men vi kommer ikke i mål med de overordnede målsettingene som finnes både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, uten at vi gjøre et samlet løft hvor også næringslivet og industrien er med.

Jeg mener vi må jobbe med materialgjenvinning og gjenbruk for både husholdnings- og næringsavfall. Punktum. Litt for mange tror at vi løser problemet når vi brenner avfallet og bruker energien til oppvarming. Men avfallsreduksjon og materialgjenvinning må inn i alle ledd i kjeden. Ved gjenbruk og materialgjenvinning så sparer vi på verdifulle naturressurser som de kommende generasjoner har krav på. Og det er så utrolig lett. Det er opp til deg. Løsningene er her. Det er bare å hive seg på. Det handler om å velge å ta ansvaret. Om å investere i fremtiden. Men vi må ta dette ved rota. Alle må være med!

Vi er nødt å ta ansvar gjennom å bidra der vi kan. Hver enkelt av oss. Det handler ikke bare om hva vi gjør ved kjøkkenbenken, men det handler om ha en generell bevissthet og holdning allerede fra vi er ute og handler, både som privatpersoner og i jobbsammenheng.

Hvordan er forbruksmønsteret ditt? Kan du velge produkt med mindre emballasje? Kan du velge produkt som har reist kortere, eller som er pakket i gjenvinnbar emballasje? Noe som kan vare lenge og repareres? Kan du kildesortere på jobb slik at mest mulig avfall kan materialgjenvinnes? Alle dine valg påvirker i neste ledd både butikker og produsenter.

Velferden vi lever i her til lands betyr et stadig økende forbruk og at vi produserer stadig mer avfall. Nordmenn er på topp fem i Europa når det gjelder avfallsproduksjon. Det ansvaret må vi ta. Også her i nord. Fordi vi alle fortjener at vi behandler verdens reneste natur og største ressursforekomster etter aller høyeste standard.

Remiks sitt fremste mål er å jobbe med å få ned avfallsmengden, og at det avfallet vi samler inn fra forbrukere, bedrifter og industrien kan gå til gjenvinning og ombruk. Akkurat dette er en kjempedugnad, hvor vi alle står på samme side.

Vi kan klare det hvis vi gjør det i lag!

Britt Mathisen Limo
Administrerende direktør, Remiks Miljøpark AS