Best i byen

Smak på tallet: 89,13 prosent! Det er andelen med råvare som Spider Industrier sorterte ut fra avfallet sitt i 2018!

Spider Industrier

Spider Industrier sorterte avfallet sitt så godt i fjor at nesten 90 prosent ble klokket inn som råvare til gjenvinning. Her er en del av gjengen samtidig inne til lunsj, men det er sjelden alle 40 ansatte er samlet.

Alf Brenn er HMS-ansvarlig ved Tromsø-bedriften, og synes det at de ligger så nært 90 prosent gjenvunnet avfall er hyggelig. Rundt halvparten av alt avfallet fra bedriften er EE-avfall, selvsagt mye grunnet av at mesteparten av staben er elektrikere rundt på ulike anlegg.

‒ Alle har avfallskort i bilene, og de oppfordres til å kjøre direkte til Remiks sin miljøstasjon med avfallet de produserer, framfor å ta det med tilbake hit. Vi har ikke så god plass til å lagre det her og det blir fort fullt, forklarer Brenn.

Viktig rutine

Heller ikke i bilene er det så mye plass, slik at det å tømme avfall er en viktig rutine. Elektrikerne som er inne til lunsj melder at de ikke har plass til å sortere avfall før de legger det i bilen, men forsøker å grovsortere før de ankommer miljøstasjonen eller Spiders eget anlegg på Tomasjord.

Ved siden av rundt 50 prosent EE-avfall hvor mange komponenter og ikke minst metaller kan plukkes ut for å brukes på ny, genererer bedriften en god del metallavfall på grunn av at kabelganger ved elektroarbeid ofte er i metall. Ellers går det i papp og plast og vanlig optisk sortert husholdningsliknende avfall, og til slutt den vesle andelen med restavfall.

‒ Optisk sortert avfall hentes jo etter et fast tømmemønster, mens jeg sender epost eller ringer til Remiks når de andre containerne begynner å bli fulle. Da kommer næringsbilen til Remiks og tømmer innen et par dager. Det er veldig enkelt og greit, skryter Brenn.

Viljen viktigst

Han har ikke noen spesiell oppskrift på hvordan man blir så god til å sortere som Spider.

‒ Det handler som regel bare om å begynne et sted, og så gradvis gjøre mer og mer, sier han enkelt.

‒ Så må du ville det. Mange har på forhånd bestemt seg om at det blir for mye arbeid, og orker ikke prøve engang.

Han legger ikke skjul på at han har stått for en god del masing allerede, og fortsatt må terpe på detaljer underveis for å bevisstgjøre alle på rutinene. Men sakte men sikkert faller rutinene på plass.

Helt til man altså plutselig en dag har nådd nesten 90 prosent gjenvinningsgrad på avfallet sitt.

Brenn er tydelig på at næringslivet kan bli flinkere til å sortere, all den tid at det er næringslivet som generer mest avfall her til lands.

‒ Samtidig må det være lettvint å kildesortere. Remiks har den desidert beste miljøløsningen og det er grunnen til at vi samarbeider med dem. Konkurrenten har ikke de samme miljøstandarder. Vår bedrift har vært miljøfyrtårn siden 2012, og det er for oss viktig å dokumentere hvordan vi håndterer avfallet for å kunne resertifiseres. Remiks skaffer oss alt vi trenger av statistikk, slik at akkurat denne rapporteringen blir enkel, forklarer Brenn.

Miljøstasjon

Slik ser miljøstasjonen til Spider ut. EE-avfall, metall og restavfall sorteres ut nede i garasjen, sammen med papp. Ellers sorteres mat, papir, plast og drikkekartong i den vanlige optiske sorteringsordningen.

Må stille krav

Han sier at miljøkrav er godt til stede i de fleste anbudene som de regner på. Sånn sett er innsatsen for å sortere blitt et slags pålegg, men han tror det er helt nødvendig å stille krav til næringslivet angående miljø for at de skal forbedre seg.

Spider Industrier ble etablert i 1987 og var da i all hovedsak en programmeringsbedrift. I dag er det en bedrift med tre avdelinger og totalt 40 ansatte. Ved siden av den store elektroavdelingen som tar alt av oppdrag fra store byggeprosjekter til små private enkeltoppdrag, er det en egen automasjonsavdeling med mye egenutviklet teknologi, spesielt for kommunesektoren. Til slutt kommer avdelingen for kommunikasjon og sikkerhet. Den driver med alt fra alarmsystemer til fibernettverk.

Overvåker verdensarv

Det kanskje ikke så mange vet er at Spider overvåker kjølediskene til alle Coop-butikker i hele landet. Blir det feil kan vi gå inn med fjernstyring for å fikse det. Med mindre det er komponenter som fysisk må skiftes ut. Da har vi samarbeidspartnere over hele landet som hjelper oss med det. Spider har også programmert styringssystemene for verdensarven vår. Det globale frølageret på Svalbard.

Bedriften er for øvrig også medlem i Klimapartner, og forsøker i så stor grad som mulig å også gjøre andre klimatiltak. Som for eksempel å begrense reisevirksomheten der det er mulig, og erstatte reiser med nettmøter. I tillegg vurderer selskapet å gjøre et par av firmabilene elektriske, men for de fleste av bilene er kjørelengden til elbil fortsatt ikke god nok til at det er mulig.

Så prøver de å begrense bruken av engangsutstyr ved at samtlige ansatte har fått kopp med firmalogo og eget navn på. Det hjelper også på det å ha et ryddig kontor.

‒ Finner du en kopp stående så ser du umiddelbart hvem synderen er, smiler Brenn.

Men så store miljøsyndere er de altså ikke lenger.