Bukta skal bli plastfri

Buktafestivalen i Tromsø har tenkt å gjøre det de kan for å ta vare på miljøet. Innen 2022 har rockefestivalen ambisjon om å være plastfri.

Buktafestvalen

Buktafestvalen i Tromsø har samarbeidet med Remiks siden festivalen startet i 2004. Her er festivalsjef Egil Bye Damsgård og andre deler av Buktaledelsen på Remiks for å lære mer om hvordan råstoffet de sorterer ut for gjenvinning tas hånd om for å bli til nye produkt.

‒ Miljøfokus har vært ganske sentralt for festivalen helt fra begynnelsen av. Vi har et mantra om at Telegrafbukta alltid skal se bedre ut etter nedrigg av Buktafestivalen, enn den gjorde før vi rigga opp, forteller festivalsjef Egil Bye Damsgård.

Allerede er mange store grep innført. Glassene som blir brukt til servering av den ene hovedingrediensen i slagordet «Øl, rock og sjømat», har helt siden 2005 vært laget av maisstivelse. Det betyr at drikkeglassene fra Bukta oppløses i naturen om de havner der.

Likevel gjøres en stor innsats for at så få glass som mulig havner der, både gjennom frivillige som rydder og et festivalpublikum som generelt er flinke til å pante glassene i festivalens miljøstasjoner. For hvert glass som pantes gir Bukta en krone til Kafé X i Tromsø, en kafé for tidligere rusmisbrukere. I fjor fikk kafeen tildelt 30.000 kroner som følge av publikums panteinnsats.

Glassene av maisstivelse fraktes deretter til Remiks som sørger for at glassene blir kompostert. I retur får Bukta jord til å reparere eventuelle skader i Telegrafbukta som følge av bruken gjennom festivalhelga.

‒ I fjor hadde vi også en del blomsterkasser som dekor, og plantene sto i kompostjord fra gamle ølglass, forteller Damsgård, som vil få mer jord festivalen kan bruke i årene som kommer.

På Buktafestivcalen er det satt opp flere Miljøstasjoner hvor publikum kan sortere avfallet sitt. FOTO: MARJA REIBO GUNDERSEN

På Buktafestivcalen er det satt opp flere Miljøstasjoner hvor publikum kan sortere avfallet sitt. FOTO: MARJA REIBO GUNDERSEN

Fjerner plast fullstendig

Den siste ingrediensen, sjømat, skal også serveres i noe. Her har papir, papp og tre erstattet det meste av engangsserviset i plast allerede.

‒ I den nylig vedtatte strategiplanen, har Buktafestivalen nedfelt nye miljømålsettinger. Blant annet skal festivalen være plastfri innen 2022, sorteringsgraden på avfallet skal være 100 prosent, og andelen restavfall skal reduseres ytterligere.

Prosessen med å redusere restavfall og plast er allerede i gang. Fra 2017 til 2018 gikk andelen restavfall ned fra 43 prosent til 28 prosent. Resten av avfallet, 72 prosent, gikk til gjenvinning. I 2017 var 20 prosent av alt avfall fra Buktafestivalen, plast. I 2018 var andelen plastavfall redusert til 11 prosent!

‒ Joda, det å kutte ut plasten krever litt ekstra både i kreativitet og i innkjøp, for å finne mer miljøvennlige løsninger. Men vi er ikke noen som skal pushe overskudd. Vi er en ideell organisasjon, og vår målsetting er like mye å by på en opplevelse publikum kan ta med seg også fra miljøsiden. For eksempel vil vi vise at vi ikke er så avhengig av plast som vi tror, og at det finnes mange gode alternativer.

Frivillige festivalarbeidere sørger for at festivalområdet hele tiden er rent og ryddig. FOTO: MAKE KAHNONEN

Buktas meget dyktige og frivillige festivalarbeidere, sørger for at festivalområdet hele tiden er rent og ryddig. FOTO: MAKE KAHNONEN

Nye armbånd

Selv om Bukta har mål om å bli plastfri, vet selvsagt også festivalledelsen at det er umulig å ikke bruke plastprodukter.

‒ Plast er et fantastisk materiale, brukt på rett måte. Fortsatt er det mye på festivalen som vil være produsert av plast. Hovedpoenget vårt er å rydde opp i hva slags plast som finner veien til området, og hva av dette vi kan klare oss uten. Det store overordnede målet med vår miljøstrategi er å eliminere alt av plast som kan havne i naturen, forklarer Damsgård.

Nytt av året 2019 er at festivalarmbåndene til publikum, som fungerer som billett, nå er laget av bambus istedenfor plast.

‒ I og med at vi ikke kan være sikker på at ikke disse havner i naturen etter festivalen, vil de nå ikke gjøre skade om så skjer, sier Damsgård.

På flere områder vil Bukta slite med å ta store miljøgrep. De fleste artister og mye av publikum reiser til og fra festivalen med fly.

‒ I og med at vi ikke der har gode alternativer, så vil fly fortsatt være nødvendig. Poenget vårt er å gjøre noe der vi kan. Nå vi tar våre beslutninger i lys av de målsettingene vi har satt, reduserer det vårt miljøavtrykk. Det merarbeidet vi gjør for å ha miljøfokus, gir oss ekstra energi og er givende for vår organisasjon som helhet. Vi ønsker å vise at der går an å lykkes med å være ambisiøs på miljøets vegne.

Han forteller at de får mye positiv respons både fra publikum og artister på miljømålene sine.

‒ Det er alltid artig å være backstage og se artistenes reaksjon på at all mat og drikke de får servert er lokal og kortreist. De setter veldig pris på dette.

Damsgård er også takknemlig for å ha en så profesjonell aktør som Remiks i ryggen.

‒ Vi har samarbeidet med Remiks siden festivalen startet. De er kreative og entusiastiske samarbeidspartnere som er engasjert både i oss og i miljøspørsmålet.