Store på å fjerne fyringsolje

En av grunnene til den siste tidens oppsving for Arctic Waste Management (AWM) er det nasjonale pålegget om å rense og fjerne fyringsoljetanker på mer enn 3200 liter.

Arctic Waste Management AS

Arctic Waste Management AS, datterselskapet til Remiks Næring, gikk i 2018 for første gang med overskudd. Stadig økende oppdragsmengde fører til formidabel vekst.

Forbudet mot fyring med mineralolje trer i kraft fra januar 2020. Tanker over 3200 liter som tas ut av bruk, må renses og fjernes. I tillegg vedtar flere og flere kommuner at også små tanker skal renses og fjernes hvis de tas ut av bruk. Selv om det ikke er et eksplisitt krav om at alle tanker skal tas opp, har alle en plikt til å unngå forurensning. I praksis medfører dette at tankeiere må sikre at deres tank ikke kan bidra til forurensing av nærmiljø og grunnvann.

Vedtatt fjerning

– Kommunene Sortland, Lødingen og Alta har vedtatt at alle fyringsoljetanker skal vekk. Det ligger litt i kortene at det kommer et nasjonalt pålegg også for de små tankene. For private husholdninger er de aller fleste fyringsoljetanker på rundt 1000 liter, forklarer Liselotte Paulsen, som er daglig leder i Arctic Waste Management.

Hun forklarer at det er best å fjerne hele tanken om dem er lett tilgjengelig. Hvis den skal bli liggende, må den renses først. I kommuner som har vedtatt at disse tankene skal fjernes, trenger du særskilt tillatelse for å la dem ligge.

– Vi foretar en kontroll av tanken etter at den er tømt og rengjort, og gir beskjed til kommunen om det er lekkasjer eller feil. Om vi finner feil kan eier bli pålagt å fjerne tanken og forurensede masser, forklarer Paulsen. Dersom alt er i orden kan tanken fylles med grus, pukk eller annen ikke forurensende masse etter at den er renset.

Tanker som er i orden, kan selvsagt også bli liggende om de skal brukes videre til biologisk fyringsolje.

Tilskudd fra Enova

I tillegg til forbudet som kom, bidro tilskuddsordningen til Enova at 2018 ble et særskilt aktivt år med fyringsoljetanker. Privatpersoner kunne få inntil 40.000 kroner for å fjerne oljetanken, dersom de samtidig la om til en ny, miljøvennlig varmeløsning. Det var forespeilet at tilskuddet ville bli halvert etter 31.12.18, og mange kom på banen så sent som i desember, for å sikre seg tilskuddet fra Enova. Da var det imidlertid for sent på året for å foreta seg noe særlig for AWM.

– Egentlig gjør vi kun slike oppdrag i sommersesongen, men i 2018 hadde vi slike jobber så sent som i november for å forsøke å ta unna mest mulig, forteller Paulsen.

– I 2018 ga vi totaltilbud på rensing og oppgraving av tank, samt fjerning av rør, sentralfyr og kaminer. Dette medførte mye administrasjon, så i 2019 har vi heller valgt å videreformidle de jobbene vi ikke utfører selv til entreprenørene vi har kontakt med. Kunden får utført samme tjeneste, men de får ett tilbud på rensing, ett på oppgraving og ett på fjerning av kaminer og rør innendørs, forklarer Paulsen.

Markedsledende

Arctic Waste Management har operert med fastpris på jobben, for å gjøre sluttregninga mer forutsigbar for privatpersoner som kanskje må oppgradere sparekontoen for i det hele tatt ha råd å gå i gang.

– Fastprisen, og at kundene ved å ringe oss kan få utført hele jobben, har nok gjort at mange har valgt oss, mener Paulsen.

En stor del av målgruppen ble nådd ved å annonsere i papiravisen.

– Vi satte en annonse i avisa 16. mai 2018 og får fortsatt oppdrag fra kunder som har klipt ut den annonsen, sier Liselotte Paulsen midtveis i 2019.

De hadde estimert cirka 40 oppdrag da de annonserte, men fikk inn over 200 henvendelser og fjernet 139 fyringsoljetanker i samarbeid med entreprenører. Så langt i 2019 har de allerede tømt og renset 60 tanker.

– Vi er markedsledende på fyringsoljetanker, og høster mye skryt fra kundene. En gang fikk vi faktisk bestilling fra naboen til en kunde, fordi sjåføren var så hyggelig, smiler en stolt daglig leder.