Deponi i full drift

2018 var året hvor det nye deponiet til Origo Skibotn AS kom i full drift.

Det nye deponiet til Origo Skibotn AS ble godkjent av fylkesmannens miljøvernavdeling og åpnet i 2018.

Det nye deponiet til Origo Skibotn AS ble godkjent av fylkesmannens miljøvernavdeling og åpnet i 2018.

Origo AS er datterselskap eid halvt om halvt av Remiks Produksjon og Avfallsservice. Målet med selskapet er å skape gode miljøløsninger for hele regionen, og i 2018 åpnet selskapet et topp moderne deponi som tilfredsstiller alle sikkerhets- og rensekrav.

Det er 20 år siden sist Remiks hadde drift i et deponi. Hensynet til miljøet gjorde at deponiet i Ørndalen ble stengt i 1997 og deponiet i Tromsdalen ble stengt i 1998.

Dagens deponi brukes kun til restavfall som ikke kan tas hånd om på andre måter. Det i Skibotn er godkjent for å kunne deponere lettere forurensede masser, bygningsstein og annet avfall som enten ikke er brennbart, eller er for uhåndterlig til at det kan kvernes og brennes i godkjent energigjenvinningsanlegg.

Alt avfall som deponeres her logges med GPS-koordinater. Det betyr at det for ettertiden er mulig å spore nøyaktig hva slags type avfall som ligger hvor.

Deponiet er bygget i henhold til dagens krav om rensing. Det er lukket og har kontrollert avsig når det for eksempel regner eller smelter snø. Avsiget går gjennom flere rensebasseng og er renset når det når ut i naturen.