Nå tar Remiks imot fyrverkeri

I 2018 fikk Remiks tillatelse til å ta imot ubrukt fyrverkeri ved sin returstasjon i Tromsø. Her har Remiks fått tillatelse fra myndighetene til å ta imot og oppbevare dette farlige avfallet. 

Normalt sett lager fyrverkeri et storslagent lysshow på himmelen, men av og til blir ubrukt fyrverkeri liggende, eller det detonerer ikke som planlagt. Remiks Produksjon har nå fått tillatelse til å ta imot fyrverkeri som skal destrueres. Det er gratis å levere det inn på returstasjonen.

Normalt sett lager fyrverkeri et storslagent lysshow på himmelen, men av og til blir ubrukt fyrverkeri liggende, eller det detonerer ikke som planlagt. Remiks Produksjon har nå fått tillatelse til å ta imot fyrverkeri som skal destrueres. Det er gratis å levere det inn på returstasjonen.

– Udetonert eller ubrukt fyrverkeri skal etter reglene leveres tilbake der du kjøpte det, eller til politiet. Det skal under INGEN omstendighet havne i husholdningsavfallet, påpeker Nicolai Sebergsen i Remiks Produksjon.

Branntilløp

Likevel har Remiks de senere årene gjentatte ganger opplevd branntilløp på anlegget sitt, som følge av at husholdninger har kastet fyrverkeri i restavfallet.

– Vi ser at ordningen med mottak av udetonert fyrverkeri har fungert for dårlig. Som hovedregel skal det returneres til utsalgsstedet, men mange av disse selges fra boder som forsvinner den 31. desember. Alternativet for mange da er å lagre ubrukt fyrverkeri i boder, garasjer og kjellere, eller hive det i restavfallet. Sistnevnte er ulovlig, påpeker Sebergsen.

Private har kun lov å lagre ubrukt fyrverkeri tilsvarende 5 kilo netto kruttvekt hjemme. Mellom 27. desember og 31. desember kan det lagres 10 kilo. Sjekk på pakningen hvor stor andel netto kruttvekt som fyrverkeriet har.

Egen tillatelse

For å gjøre innleveringen av udetonert eller ubrukt fyrverkeri enda enklere for publikum, har Remiks Produksjon derfor søkt om og fått særskilt tillatelse til å ta imot både fyrverkeri og krutt. De har fått tillatelse til å lagre inntil ett tonn på området sitt, etter gitte regler om avstand og sikring. I tillegg har de lov å lagre 20 kilo med krutt.

– Dette avfallet har særlig strenge regler. Vi må for eksempel lagre det vi tar imot i en egen container, og denne må isoleres fra den øvrige driften vår, forklarer Sebergsen.

Han understreker at ordningen med innlevering til Remiks også gjelder gammelt fyrverkeri.

Ubrukt ammunisjon skal leveres til politiet.