Varmer Alta på returtrevirke

Remiks Produksjon er hovedeier i forbrenningsanlegget i Alta, som brenner treflis og leverer fjernvarme til bygninger i Alta sentrum.

Sammen med sine partnere som er avfallsselskapene i Vest-Finnmark (VEFAS Retur AS of Finnmark Miljøtjeneste AS) og Nord-Troms (Avfallsservice AS), har Remiks Produksjon fra og med høsten 2018 levert varme ut i fjernvarmenettet i Alta sentrum. De nye eierne overtok selskapet i 2016 og brukte tiden fram til fullskala drift på ombygginger og reparasjoner av anlegget som tidligere kun tok imot skogstrevirke.

Brenner returtrevirke

Nå er det mulig å brenne returtrevirke i anlegget. Dette «drivstoffet» leveres til Alta Fjernvarme fra de ulike avfallsselskapene i regionen. Fra Tromsø og Remiks Produksjon er det i all hovedsak rivningstrevirke fra byggentreprenører som kvernes og fraktes til Alta. Returtrevirke fra husholdningene sendes for tiden til en fabrikk i Polen hvor dette gjenvinnes til nytt bygningsmateriale.

Alta Fjernvarme leverer fjernvarme i Alta sentrum, og vil i tiden fremover bygge ut fjernvarmenettet ytterligere, slik at enda flere kan få rimelig og miljøvennlig fjernvarme. Ovnen som brenner returtrevirke varmer opp vann som pumpes gjennom Alta sentrum for å varme opp hoteller, kjøpesenter, leiligheter og andre bygg.

Bygger stadig ut

​Selskapets konsesjonsområde er Alta sentrum som foreløpig definerer yttergrensene for hvilke områder som kan motta fjernvarme til i dag, men Alta Fjernvarme er gjerne med på å vurdere nye prosjekter og leveranser også utenom sentrumsområdet.

I 2018 ble området “gamle sentrum” bygd ut. Samtidig planlegger selskapet utvidelse av fjernvarmenettet i sentrum.

Øyvind Ballovare Østbø som er administrasjonssjef i Remiks Miljøpark, er for tiden Alta fjernvarmes daglige leder. Selskapet har i tillegg to ansatte på anlegget i Alta.

– Vi er glade for at vi kan levere miljøvennlig energi i Alta, og at vi dermed tar vare på ressursene vi produserer lokalt. Etableringen av Alta fjernvarme med konsesjon for brenning av returtrevirke, gjør at avfallsselskapene slipper å bruke store ressurser på å energigjenvinne returtrevirke på steder langt unna, sier Østbø.